Get Your Daily Trustiest Business Information

+95-9444212179

Monday, 21 Oct 2019

METRO Wholesale Myanmar က HACCP လက္မွတ္ ရရွိ

item
METRO Myanmar HACCP Team

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္ကားျဖန္႔ခ်ီေရးက႑အတြင္း METRO Wholesale Myanmar က Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) လက္မွတ္ကုိ ပထမဆုံးအျဖစ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏  လက္ကား ကုမၸဏီတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

METRO Wholesale Myanmar ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Jens Michel က " အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံး အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ လက္ကားေရာင္းခ်ေရးအေနနဲ႕ HACCP လက္မွတ္ရရွိထားတယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႕ ေျပာလိုပါတယ္။ HACCP ဆိုတာ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစနစ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ လက္မွတ္ ျဖစ္လို႔ ဒီလက္မွတ္ကို ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ၀ယ္ယူသူေတြအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိပဲ ေပးႏုိင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ အားထုတ္ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာကို ျမင္သာေစၿပီး ယုံၾကည္ႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသလည္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

METRO Wholesale Myanmar အတြက္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပင္သစ္အေျခစုိက္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည့္ Myanmar Bureau Veritas Ltd မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ METRO ကုန္ပစၥည္းသုိေလွာင္ရုံ၏ အေျခခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တိုင္းကုိ စစ္ေဆးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" METRO က အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးမွာ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာနဲ႕ ထိပ္တန္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု  Mr. Jens Michel က ဆက္လက္ေျပာသည္။

METRO အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ျပည္တြင္းမွ ျဖည့္သြင္း၀ယ္ယူရျခင္းျဖစ္ရာ  QA ဌာနမွ ပင္ လယ္စာတင္သြင္းေပးပုိ႔သူမ်ားႏွင့္ ၾကက္အသားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔အား HACCP ႏွင့္ GMP (Good Manufacturing Practices) အေျခခံသင္တန္းတို႔ ေပးခဲ့သည္။

METRO Wholesale Myanmar ၏ Quality Assurance ဌာနမွဴးျဖစ္သူ Mr. Ajay Pohare က " HACCP လက္မွတ္ရရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ စစ္ေဆးသူေတြက ကုန္ပစၥည္းလက္ခံျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း အဆင့္ေတြရဲ႕ စနစ္ေတြကစၿပီး ပစၥည္းပို႔ေဆာင္တဲ့အထိ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအဆင့္တုိင္းမွာ HACCP ရဲ႕ လိုအပ္ ခ်က္နဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္။ HACCP ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ကားေရာင္းခ်သူ ဆိုတဲ့သေဘာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ လတ္ဆတ္တယ္။ အေကာင္းဆုံး အရည္အေသြးမီျဖစ္တ ယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

METRO အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ မေကြးတုိင္း၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔မွ ကုန္ၾကမ္း တင္သြင္းေပးပို႔ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးုသူ လယ္သမား (၂၀၀) ဦးကုိ Good Agricultural Practices (G.A.P) ေခၚ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လယ္သမား (၂၀၀) နီးအနက္ (၆၂) ဦး တို႔မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန (MoALI)၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ေပးအပ္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား လက္မွတ္ (Myanmar GAP Certifications) ကုိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

METRO Wholesale Myanmar ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္း လက္ကားေရာင္း၀ယ္ ေရးကုမၸဏီ METRO ႏွင့္ Singapore Securities Exchange Trading Limited (SGX-ST) တြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ထားသည့္ Yoma Strategic Holdings တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BETVNews

#BETVDailyNews #METRO_Wholesale_Myanmar 

ADVERTISEMNT

 

ယေန႔ထူးျခား တင္ဒါသတင္းမ်ား

Pages

RELATED NEWS


GET UP TO DATE NEWS FOR FREE

Find out first about new and important news