Get Your Daily Trustiest Business Information

+95-9444212179

Monday, 21 Oct 2019

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနရွိ အခန္း (၁)ခန္း၊ ေျမကြက္ (၁) ကြက္၊ သုိေလွာင္ရုံ (၅)လုံးႏွင့္ ေရဆင္းတံတားတို႔အား ငွားရမ္းရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း အပါအ၀င္ ယေန႔ တင္ဒါ ထူးျခားသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနရွိ အခန္း (၁)ခန္း၊ ေျမကြက္ (၁) ကြက္၊ သုိေလွာင္ရုံ (၅)လုံးႏွင့္ ေရဆင္းတံတားတို႔အား ငွားရမ္းရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားသည္။

အဆိုပါငွားရမ္းမႈ သက္တမ္း (၅)ႏွစ္၊ (၁)ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္စာခ်ဳပ္စနစ္၊ ငွားရမ္းမႈတန္ဖိုး၏ (၁)လစာအား စေပၚေငြအျဖစ္ ထားရွိ၍  ငွားရမ္းခႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔အား (၁၂)လစာ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းျခင္းစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခကို (၅) ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္ ၍ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

Lot (1) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အမွတ္ (၂၇၄/၂၇၆)ရွိ အခန္း (၁)ခန္း၊

Lot (2) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ P3 ၀င္းအတြင္းရွိ  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဂုိေဒါင္အၾကားရွိ ေပ (၃၆x၄၀) ေျမကြက္ (၁)ကြက္၊

Lot (3) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ P3 ၀င္းအတြင္းရွိ သိုေလွာင္ရုံအမွတ္ (၅၀) သုိေလွာင္ရုံး (၁) လုံး၊

Lot (4) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ P3 ၀င္းအတြင္းရွိ ေရဆင္းတံတား (၁)ခု၊

Lot (5) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂၄၀) ၀င္း၊ သုိေလွာင္ရုံအမွတ္ (၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄) သုိေလွာင္ရုံ (၄)လုံး၊

တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ (၁၆.၁၀.၂၀၁၉) ရက္မွ (၁၆.၁၀.၂၀၁၉) ရက္အထိ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္မွာ (၁၆.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ ညေန (၃)နာရီ အထိျဖစ္သည္။

တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃) ၊ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္ရွင္းလင္းခ်က္မွာ (၁၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ မြန္းတည့္ (၁၂)နာရီ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေန႔လည္ (၁)နာရီတြင္ တင္ဒါ တင္သြင္းဖြင့္ေဖာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါတင္သြင္းဖြင့္ေဖာက္မည့္ရက္တြင္ တင္ဒါတင္သြင္းသူကိုယ္တိုင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အဆိုျပဳ လႊာမ်ားအား တင္ဒါပုံးတြင္ ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ငွားရမ္းမည့္ အခန္း/ေျမကြက္/သုိေလွာင္ရုံ ႏွင့္ ေရဆင္းတံတားမ်ား၏ မ်က္ျမင္အေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလိုပါ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း ၀၆၇- ၄၀၈၄၁၀ သုိ႔ ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

-----------------------------------------------

ဟားခါးခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္  တင္ဒါေခၚ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ လမ္းပိုင္းအလိုက္ လုပ္ငန္းခြင္ အေရာက္ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ)ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားသည္။

တင္ဒါပုံစံအား (၁၉.၉.၂၀၁၉) ရက္မွ (၁၈.၁၀.၂၀၁၉) ရက္အထိ နံနက္ (၉း၃၀ မွ ၄း၀၀)နာရီအထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္အခ်ိန္မွာ (၂၁.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ မြန္းလႊဲ (၂း၀၀)နာရီျဖစ္သည္။

တင္ဒါအား (၂၂.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ နံနက္ (၉း၃၀)နာရီိတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ ဟားခါးခရိုင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ) ရုံးတြင္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္း၀ယ္ယူနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

------------------------------------

ထိန္းသိမ္းထားေသာ ကုန္ေသတၱာ(၃၄)လုံးအတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မ်က္ျမင္အေျခအေနတိုင္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

MIP/MSTL/AWPT/HPT ဆိပ္ကမ္းတုိ႔တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ ေလလံစာရင္း၀င္ျဖစ္ၿပီး (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ ကုန္ေသတၱာ(၃၄)လုံးအတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ရွိမ်က္ျမင္အေျခအေနအတုိုင္း ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၂၂.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ထုခြဲေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါပုံစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ဗဟုိပစၥည္းထိန္းဌာန၊ ကမ္းနားလမ္း (ဗုိလ္တေထာင္ ဘုရား၊ အေနာက္ဘက္၊ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ Toll Gate အနီး) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္သည္။

(၂၄.၉.၂၀၁၉) ရက္မွ (၁၈.၁၀.၂၀၁၉) ရက္အထိ ရုံးဖြင့္ရက္/ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၁- ၈၆၁၀၂၃၀ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

ADVERTISEMNT

 

ယေန႔ထူးျခား တင္ဒါသတင္းမ်ား

Pages

GET UP TO DATE NEWS FOR FREE

Find out first about new and important news