Get Your Daily Trustiest Business Information

+95-9444212179

Monday, 21 Oct 2019

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ (G-40) Ready Mix Concrete အား ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း အပါအ၀င္ ယေန႔ တင္ဒါ ထူးျခားသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ လမ္းအထူးအဖြဲ႕ (၁၄) မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္  လိုအပ္ေသာ (G-40) Ready Mix Concrete အား လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ (ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္) ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားသည္။

တင္ဒါေပးသြင္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လမ္းအထူးအဖြဲ႕ (၁၄) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)ရုံး၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ (၁၇.၉.၂၀၁၉) ရက္မွစ၍ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ စတင္ေရာင္းခ်မည့္အခ်ိန္မွာ (၂၃.၉.၂၀၁၉) ရက္ (နံနက ၁၀း၀၀)နာရီျဖစ္ၿပီး (၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ (၁၅း၀၀) နာရီတြင္ တင္ဒါပိတ္မည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)ရုံး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)ရုံး၊ လမ္းအထူးအဖြဲ႕ (၁၄) ၊ ေအာင္ေဇယ် တံတားေအာက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂၃.၉.၂၀၁၉) ရက္မွစ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

-----------------------------------------------

လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ရုံ၊ ရြာေထာင္မွ ေခ်ာဆီပ်က္ (၅၅၀၀) ဂါလန္အား ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ တင္ဒါေခၚ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈

ျမန္မာ့မီးရထား၊ စက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ရုံ၊ ရြာေထာင္မွ ေခ်ာဆီပ်က္ (၅၅၀၀) ဂါလန္အား အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

အိတ္ဖြင့္ေလလံပုံစံအား (၂၀.၉.၂၀၁၉) ရက္မွ (၁၆.၁၀.၂၀၁၉) ရက္မ်ားတြင္  ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ရုံ၊ ရြာေထာင္ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (အထက္ျမန္မာျပည္) ရုံး၊ မႏၱေလးဘူတာႀကီးတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလလ့ယွဥ္ၿပိဳင္ေၾကးေပးသြင္းရမည့္ရက္မွာ (၁၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (၉း၀၀) နာရီမွ (၁၂း၀၀)နာရီအတြင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေလလံအား (၁၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ (၁၃း၀၀)နာရီတြင္ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ရုံ။ ရြာေထာင္၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သြား မည္ျဖစ္သည္။

အိတ္ဖြင့္ေလလ့ပုံစံမ်ားကုိ (၂၀.၉.၂၀၁၉) ရက္မွစ၍ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလလံ တင္ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ ဖုန္း ၀၂- ၄၀၃၅၈၂၉ ၊ ၀၂ ၄၀၃၅၈၂၈ ၊ ၀၇၂ ၂၁၀၈၃ ၊ ၀၇၂ ၂၁၁၁၂ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

------------------------------------

လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖလမ္းခရိုင္တြင္ လမ္းတာခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္သုံး ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖလမ္းခရိုင္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္  လမ္းတာခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာလမ္းပုိင္းအလုိက္ သတ္မွတ္ ေနရာအေရာက္ ျမန္မာ (က်ပ္)ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္မွာ (၁၈.၉.၂၀၁၉) ရက္ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပုံစံ ေနာက္ဆုံးတင္ရမည့္အခ်ိန္မွာ (၁၈.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ ညေန (၁၆း၃၀)နာရီျဖစ္သည္။

တင္ဒါအား (၂၁.၁၀.၂၀၁၉)ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ ဖလမ္းခရိုင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)ရုံးတြင္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

Source : ျမန္မာ့အလင္း

BETVNews

#BETVTenderUpdate

ADVERTISEMNT

 

ယေန႔ထူးျခား တင္ဒါသတင္းမ်ား

Pages

GET UP TO DATE NEWS FOR FREE

Find out first about new and important news